Pealkirjad

Pealkirja lisamine

Vajutage tööriistaribal Fonts ikoonile Heading Levels (H-täht küsimärgiga (H?))Avaneb hüpikmenüü, kus saate avada kuue erineva pealkirja suuruse vahel.

Heading Level 1

Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

(Pealkirjade kasutamisega kaasneb automaatne reavahetus. Pealkirja järele ei pea reavahetust <br> lisama.)
Juba sisestatud teksti pealkirjaks muutmiseks peate teksti eelnevalt märgistama / valima (select). Joonisel sinine.


Näide:
? tähendab suurust 1-6
<h?>Pealkiri</h?>