Linkide lisamine

Linkide lisamine

Lokaalsele failile viitamine

Vajutage tööriistaribal Standard ikoonile Anchor - Local (kõvaketta ikoon).Avaneb aken, milles küsitakse lokaalse faili nime. Valige see ja vajutage OPEN.
Seejärel sisestage lingi kirjeldus. (NB ! lingi kirjeldus peab olema ...> märgendite vahel)
Lokaalsele failile saate viidata ka kasutades mujal serveris asuvale dokumendile viitamise võimalust.

Mujal serveris asuvale failile viitamine

Vajutage tööriistaribal ikoonile Anchor - External (keti ikoon)Avaneb aken, milles küsitakse viidatava dokumendi aadressi (URLi) ning kirjeldust.
URL - viidatava dokumendi aadress
Description - viidatava dokumendi kirjeldus.
(Target - raami (frame) nimi, kuhu kuvatakse valitud html fail)

Näide:
URL: http://www.tartu.ee/
Description: Tartu linna kodulehekülg

Saate viidata ka lokaalsele failile.Lokaalsele failile viitamisel sisestage Interneti aadressi asemel dokumendi nimi.

Oma dokumentidele saate viidata ka täispika Interneti aadressiga (URLiga).


Näide:
Oletame, et teie kasutajakonto "server-kusagil.ee" serveris on ants99x
Viidatav fail on esimene.html
Selljuhul on teie dokumendi aadressiks:
http://www.server-kusagil.ee/~ants99x/esimene.html