Tööriistaribad

Tööriistaribad

Antud programmis on juba valmis vajalikud html, käsud neid pole sul vaja enesel teada.
Käsitleme vaid peamisi valikutest (Standard | Fonts | Lists | Tables)

Standard

Standard - siit saad valida kõige tavalisemaid käske (tausta värv, pildi lisamine, tabeli lisamine, lingi lisamine, joone lisamine ja reavahetuse lisamine)

Fonts

Fonts - tekstiga seotud parameetrid (pealkirja suurus, joondamine, teksti suurus; vilkuv, rasvane, kaldu, üla-, alaindeksitega, allajoondatud tekst)

Lists

Lists - loeteludega seonduv

Tables

Tables - tabelitega seonduv (uue tabeli loomine jne.)