Õiguste andmine Linuxis

Õiguste andmine Linuxi süsteemis (chmod)

Linuxi all eristatakse 3 tüüpi kasutajate gruppe omanik, omaniku kaasgrupp, teised inimesed.
Õiguste muutmisel peate olema ettevaatlik, kuna eksimise korral on võimalus teistel teie faile muuta ja kustutada.

Lühendid:
grupid:
u - kasutaja ise (user)
g - omaniku kaasgrupp (näiteks x99 - 99x klass (group))
o - ülejäänud inimesed, teised isikud (kogu muu maailm (others))

kasutusõigused:
r - lugemisõigus
w - kirjutamisõigus
x - käivitamisõigus

Õiguste muutmiseks logige end süsteemi.
(logimine = ühenduse saamine serveriga, kus asub teie koduleht (kasutades mõnda telneti programmi (näiteks Tera Term Pro)). Näiteks telnet://www.server-kusagil.ee/).
Oma kodukataloogi saamiseks kasutage käsku cd (change directory). (Käsk cd ~ viib teid teie kodukataloogi.)

Näide: Käsk chmod o+r public_html annab grupile others kataloogi public_html lugemisõiguse.
Oletame, et teie kasutajanimi on ants99x. Oma kodulehe teistele kättesaadavaks tegemiseks peate kõigepealt määrama teie kasutaja kodukataloogile käivitamisõiguse.

Oma kasutaja kodukataloogile käivitamisõiguse andmiseks sisestage käsk chmod o+x /home/ants99x
Teie kodulehekülje avalikustamiseks, peate andma lugemisõiguse ka kõigile teie kodulehekülje failidele.
Kodukataloogi naasmiseks sisestage käsk cd ~
Andke käsk chmod o+x-r public_html, public_html kataloogi avalikustamiseks, see käsk annab grupile teie public_html kataloogi lugemisõiguse,
kuid ei näita selle sisu.
Seejärel andke veel käsk chmod o+r public_html/*
See käsk annab grupile others kõikide kataloogis public_html olevatele failidele lugemisõiguse.
Sellega oletegi määranud kõik vajalikud õigused, mis võimaldavad teistel inimestel üle Interneti teie kodulehte vaadata.