1stpage2000

iDevice ikoon Eesmärgid

Antud õppematerjali eesmärk on aidata esmatutvuse tegemisel programmiga 1stpage2000 ning anda algteadmised HTML käsustikust.

 


iDevice ikoon Eelteadmised

Laadige ja paigaldage programm 1stpage2000, mille leiab Evrsofti kodulehelt.
Otselink failile: http://www.evrsoft.com/1stpage2.zip


iDevice ikoon Autor

Sisupaketi autor on Aare Vesi
Antud materjali tohib vabalt kasutada viitamiseks juhul kui märgitakse algandmete autor.