aare.edu.ee
Materjalid Sõnaraamat Kontakt
... It's later than you think.  

Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat

Dictionary in English

Otsingu tulemused sõnale raha (ee)
ingliseeesti
cabbage kapsas, raha, nuts ; koorima, vahelt tegema
cash sularaha, raha, maksmine ; rahaks tegema
cash in hand rahalised varad, vaba raha
conscience money südametunnistuse rahustamiseks väljaantud raha
easy money kergelt tulnud raha
funds raha, rahalised vahendid
kale lehtkapsas, nuts, raha
king's ransom (ülek) kullakoorem, tohutu palju raha
money raha
moola nodi, puru, raha
serious coin ränk raha
simoleon raha
slush fund kõrvalenihverdatud raha
top dollar kõva raha, terve varandus
winnings võidetud raha, võidusumma
Otsing
Keel
 

Otsingukeeleks vaikimisi inglise keel

Soovid, ettepanekud, küsimused, probleemid sõnaraamatuga seoses, sest ainult tänu Teie vastukajale saame arendada pakutavat teenust.

Teate mõnda sõna, mida siin ei ole või on vale tähendusega? Täienda sõnaraamatut.
Antud sõnaraamat kasutab EKI inglise-eesti andmebaasi.

Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat on teenus põhimõttel "NAGU ON". Antud teenust tohib kasutada isiklikul, õppe-, haridus- ja/või teistel mittetulunduslikel eesmärkidel. Muudel eesmärkidel kasutamiseks, palume tingimuste täpsustamiseks eelnevalt kontakteeruda. Samuti ei vastuta me mitte mingisuguste kahjude eest, mis võivad avalduda selle teenuse kasutamisel või mittekasutamisel.

Sõnastiku versioon (28052011). Hetkel sõnu 89 360.
- Perl
- Embperl
- mod_perl
- CPAN
- Debian
- EENet
- Linux.ee
- Slashdot
- Uus Minut
Kontakt Privaatsus   freedict.info