aare.edu.ee
Materjalid Sõnaraamat Kontakt
... "Speed is subsittute fo accurancy."  

Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat

Dictionary in English

Otsingu tulemused sõnale muna (ee)
ingliseeesti
beaten egg klopitud muna, kogelmogel
boiled egg keedetud muna
coddled egg kuumutatud muna
deviled egg täidetud muna
fallopian fallose-, muna-
fried egg praetud muna, härjasilm
nad (sl) muna
oo- oo-, muna-
ovi- ovi-, muna-
poached egg kooreta keedetud muna
white valge (värvus, nahavärv, muna-, vein, kahvatu)
Otsing
Keel
 

Otsingukeeleks vaikimisi inglise keel

Soovid, ettepanekud, küsimused, probleemid sõnaraamatuga seoses, sest ainult tänu Teie vastukajale saame arendada pakutavat teenust.

Teate mõnda sõna, mida siin ei ole või on vale tähendusega? Täienda sõnaraamatut.
Antud sõnaraamat kasutab EKI inglise-eesti andmebaasi.

Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat on teenus põhimõttel "NAGU ON". Antud teenust tohib kasutada isiklikul, õppe-, haridus- ja/või teistel mittetulunduslikel eesmärkidel. Muudel eesmärkidel kasutamiseks, palume tingimuste täpsustamiseks eelnevalt kontakteeruda. Samuti ei vastuta me mitte mingisuguste kahjude eest, mis võivad avalduda selle teenuse kasutamisel või mittekasutamisel.

Sõnastiku versioon (28052011). Hetkel sõnu 89 360.
- Perl
- Embperl
- mod_perl
- CPAN
- Debian
- EENet
- Linux.ee
- Slashdot
- Uus Minut
Kontakt Privaatsus   freedict.info